Rådgivning

När du installerar en värmepump gör du en stor energibesparing. Ofta sparar man 70% av energiåtgången mot tidigare.

Med enkla åtgärder till liten kostnad kan du sänka energiförbrukningen ännu mer.

  • Kontrollera inomhustemperaturen. Varje grad du sänker minskar uppvärmningskostnaden med ca 5%.
  • Skruva ned radiatorn när du vädrar.
  • Täta läckande kranar och installera termostatblandare.
  • Täta fönster och dörrar och ta in friskluft på ett kontrollerat sätt genom ventiler.
  • Duscha istället för att bada.
  • Standby på TV, dator mm. är onödigt energislöseri och ökar risken för brand.
  • Använd lågenergilampor.