ROT-avdrag

Skattesänkning för reparation m.m., det s.k. ROT-avdraget

ROT-avdrag gäller även för arbetet i samband med värmepumpsinstallationer. För mer information se länkar till Skatteverkets hemsida nedan.

Information om ROT-avdraget (Skatteverket)