Sparkalkyl

Gratis energi?piggy_bank
Värmepumpen hämtar “gratis energi” i form av solvärme som finns lagrad i jorden, berggrunden eller i direkt från luften. Genom att tillföra energi till kompresson i värmepumpen kan den “pumpa upp” temperaturen på den lagrade solenergin så att vi kan använda den. För varje kilowatttimme man tillför värmepumpen får man tillbaka ungefär 3-4 kWh.

Exempelkalkyl för en normalvilla i Stockholm

Med ojlepanna
Oljeförbrukning idag 3,8 kbm
Oljepris 10.000kr/kbm
Total oljekostnad 38.000kr
Med IVT Greenline 9 kW bergvärmepump
Elförbrukning 9520 kWh
Elpris (inkl alla avgifter & skatter) 1,00 kr/kWh
Total elkostnad 9.520 kr

Energisbesparing: 28.480 kr/år

Och även om du räknar med en kapitalkostnad för nyinvesteringen blir besparingen stor. Varför vänta?
Nu får du dessutom ROT-avdrag!