Värmeingenjörerna Stockholm AB

Installation & service av värmepumpar 

Vi är en auktoriserad återförsäljare och installatör för IVT’s heltäckande program av värmepumpar inom bergvärme, jordvärme, luft/vatten, luft/luft och frånluft.

Värmeingenjörerna Stockholm AB erbjuder våra kunder totalentreprenad, vilket innebär att vi tar helhetsansvaret för din installation - från behovsanalys till dess att anläggningen är i drift och service under hela dess livstid.

Vid köp av en ny värmeanläggning med värmepump är trygghet, och kvalité på såväl produkt som installatör extra viktig.

Som installatör av IVT’s värmepumpar är vi därför speciellt utbildade inom området värmepumpar och erbjuder dig en skräddarsydd lösning där vi tar hänsyn till förutsättningarna i just din fastighet. Du får också marknadens mest omfattande garanti, med 10 år på kompressorn och 6 år på värmepumpen.

Vi har erfarenhet från hundratals framgångsrika installationer av Sveriges bästa och mest effektiva värmesystem för bergvärme, jordvärme och luftvärme i Sollentuna och våra experter hjälper dig att välja rätt värmepump.

Välkommen att ta kontakt med oss för en kostnadsfri rådgivning, besiktning och energikalkyl för din nya värmepump!

Konsultation
Ger dig konsultation och energirådgivning
Utrustning
Hjälper dig att välja rätt sorts utrustning utifrån ditt hus och din ekonomi
Produkter
Erbjuder bara det bästa från IVT. Luft-, jord- och bergvärmepumpar
Åtagande
Sköter om allt. Demonterar din gamla panna och oljetank, borrar energibrunn, installerar värmepumpen och kör igång den
Utbildning
Instruerar dig hur du ska handha värmepumpen
Försäkring
Ger via IVT, 10 års försäkring på kompressorn och 6 års försäkring på hela anläggningen
Geografi
Arberar i hela Stockholm
Certifierade
Vi är certifierade av SVEP